Blue Media

Prezentacja PowerPoint

Otrzymaliśmy od Klienta gotowy merytorycznie projekt. Naszym zadaniem było graficzne odświeżenie prezentacji, zgodnie ze stylem Klienta. W tym celu, konieczne było stworzenie technicznie poprawnego Wzorca Slajdów (ujednolicona paleta kolorów oraz czcionki, poprawne przygotowanie szeregu Układów Slajdu, itp.), na bazie którego została następnie opracowana prezentacja. Przygotowana została również nowa bazę zdjęć, zgodna z oczekiwaniami oraz stylem Klienta.

Menu
Call Now Button